Young KFEU
Young Keppel FELS Employees Union

Keppel FELS Employees Union was formed in 1971. They represent employees of Keppel FELS Limited.

Union Representative(s)
Mohammad Azhar Saibi
Young KFEU Union Leader

Mohammad Azhar is the youth representative of Young KFEU.

Find us: unions.ntuc.org.sg/wps/portal/kfeu

Jervis Cheo Ze Ming
Young KFEU Union Leader

Jervis is the youth representative of Young KFEU

Find us: unions.ntuc.org.sg/wps/portal/kfeu